Yleiset Myyntiehdot

Yleiset Myyntiehdot

Seuraavat ehdot koskevat kaikkia henkilöitä, yrityksiä tai muita organisaatioita (myöhemmin ’Käyttäjä’), jotka haluavat ostaa pääsylippuja Puuharyhmä Oyj:n verkkosivuilta (myöhemmin ’Sivusto’):

Sähköisten resurssien käyttö

Käyttäjät, jotka käyttävät Sivuston online-myyntialustaa, sitoutuvat ao. elektronisten aineistojen käytössä noudattamaan voimassa olevia Suomen lakeja sekä kyseessä olevan puiston (Serena, Puuhamaa, Visulahti, Tropiclandia; myöhemmin ’Puisto’) yleisiä myyntiehtoja.

Pääsylippujen osto

Kaikki online-ostot ovat lopullisia. Ostaessaan pääsylipun Käyttäjä hyväksyy automaattisesti kaikki Puiston säännöt ja ehdot koskien mm. turvallisuus-, pääsy- ja muita määräyksiä, jotka koskevat heidän vierailuaan kohteeseen. Pääsylippuja voi ostaa vain viralliselta Sivustolta. Sääntöjen noudattamatta jättäminen voi johtaa lippujen mitätöimiseen, sisäänpääsyn epäämiseen tai Puistosta poistamiseen. Käyttäjä ei tällöin ole oikeutettu hyvitykseen lipun hinnasta. Käyttäjä vakuuttaa, että kaikki hänen antamansa tiedot, joita käytetään sivuston käytön ja erityisesti lipunostoprosessin aikana, ovat paikkansapitäviä, ajantasaisia, täydellisiä ja tarkkoja. Käyttäjän tulee ennen ostoa tutustua Puiston aukioloaikoihin.

Pääsylippujen käyttö

Liput voi ladata maksutapahtuman jälkeen Sivuston verkkokaupasta. Käyttäjä saa lisäksi ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen linkin, jota kautta liput on myöhemmin ladattavissa. Pääsylippu on tulostettava paperille tai näytettävä mobiililaitteesta ennen sisäänpääsyä Puistoon. Pääsylippujen muuttaminen, muokkaaminen ja kopiointi on kiellettyä. Puisto myös tarkistaa, ovatko pääsyliput käytettävissä käyttämällä viivakoodinlukijaa. Maksukuitin, tilausnumeron tai lipun numeron esittäminen Puiston lipunmyynnissä ei oikeuta sisäänpääsyyn.

Vaurioituneet pääsyliput

Tulostettuja pääsylippuja on suojattava vedeltä ja muiden nesteiden aiheuttamilta vahingoilta. Vastaavasti mobiililippu on oltava luettavissa mobiililaitteen näytöltä. Mikäli pääsylippujen kuvat tai viivakoodit ovat vahingoittuneet, Puisto voi kieltäytyä hyväksymästä pääsylippuja. Jos pääsylippu on väärin tai vilpillisesti hankittu, Puuharyhmä Oyj pidättää oikeuden estää pääsy Puistoon.

Pääsyliput väärään Puistoon

Mikäli Käyttäjä tekee virheen ja ostaa pääsylipun eri Puistoon kuin hänen tarkoituksensa oli, ei hänellä ole oikeutta vaatia korvausta mainitulle lipulle. Lippu on käytettävissä vain siihen Puistoon, jonka verkkokaupasta se on hankittu. Puiston nimi on selvästi määritetty kussakin vaiheessa ostoprosessia. Käyttäjän on tarkistettava nämä tiedot ennen ostoprosessinsa loppuunsaattamista.

Pääsylippujen voimassaolo

Pääsyliput ovat voimassa niiden ilmoitettuna voimassaoloaikana. Jokaisessa lipussa on yksilöllinen viivakoodi, ja se on voimassa vain kerran. Voimassaoloaikaa ei voi aikaistaa tai jatkaa. Vanhentuneita lippuja ei hyväksytä Puistossa eikä niistä ole mahdollista saada hyvityksiä. Käyttämättömiä lippuja ei lunasteta takaisin.

Epäsuotuisat olosuhteet ja Puiston sulkeminen

Vaarallisista sääoloista, sähkökatkosta, laajasta putkirikosta, tulipalosta, lakosta, luonnonmullistuksesta tai muusta vastaavasta ns. Force Majeure-syystä johtuvan Puiston osittaisen tai täydellisen sulkemisen tapauksessa Käyttäjä ei ole oikeutettu hyvityksiin lipusta. Puiston laitteita, myyntipisteitä, altaita ja muita palveluita voidaan joutua sulkemaan tai niiden käyttöä rajoittamaan osittain tai kokonaan esimerkiksi sään, teknisten syiden, sähkökatkon, putkirikon, allashygienian poikkeustilanteen tai muun Force Majeure -poikkeustilanteen vuoksi jolloin Käyttäjä ei ole oikeutettu osa- tai täydelliseen hyvitykseen eikä lippuja vaihdeta tai lunasteta takaisin.

Tekijänoikeussuoja

Kaikki sisältö Sivustolla on täysin suojattu tekijänoikeuslailla. Sivuston sisällön käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on ehdottomasti kielletty.

Vastuuvapaus

Puuharyhmä Oyj vapautetaan kaikista henkilökohtaisista ja materiaalisista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet laitteiden ja tilojen virheellisestä käytöstä tai henkilökunnan antamien ohjeiden, kirjallisten sääntöjen, ja/tai standardien rikkomisesta. Puuharyhmä Oyj ei ole vastuussa aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat tietoliikenteen virheistä, teknisistä ongelmista tai järjestelmän ylikuormituksesta, järjestelmän vioista tai laittomasta käsittelystä, atk-järjestelmistä sijaintipaikasta riippumatta, sekä muista tämän tyypin häiriöistä. Tämän lisäksi Puuharyhmä Oyj ei ole vastuussa suorista ja välillisistä vahingoista, jotka johtuvat palveluista tai Sivustolla esitetystä informaatiosta, paitsi jos kyseessä on vakava laiminlyönti tai petos johtuen Puuharyhmä Oyj toiminnasta. Puuharyhmä Oyj vapautetaan vastuusta myös kolmansien osapuolten verkkosivuille aiheuttamista vahingoista. Puuharyhmä Oyj täten muistuttaa käyttäjää, että virheellinen toiminta voi johtaa ei-toivottuun vuorovaikutukseen muihin tuntemattomiin sivustoihin, ja että Puuharyhmä Oyj ei ole millään tavoin vastuussa tai yhteydessä sisältöön, palveluihin ja muihin tarjottuihin ominaisuuksiin mainitun kolmannen osapuolen sivustoihin viitaten. Kaikki tieto jota Puuharyhmä Oyj:n Sivustolla annetaan, on yksinomaan tarkoitettu yksityiseen käyttöön, ja sen päätarkoituksena on tarjota tietoa ihmisille, jotka ovat tulossa Puuharyhmä Oyj:n Puistoihin. Kaikki tiedot Sivustolla voidaan muuttaa ilman ennakkovaroitusta.

Sovellettava laki

Nämä yleiset ehdot on säädelty yksinomaan perustuen Suomen lainsäädäntöön. Kaikki Puuharyhmä Oyj:n ja Käyttäjän väliset, tai muista asioista johtuvat, tai muuten tähän liittyvistä sopimuksista ja/tai näihin myyntiehtoihin koskevat riidat saatetaan ratkaistavaksi yksinomaan Suomen toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

Volgende show: 13:30 uur - Dolfijnenshow
Tällä hetkellä: Actueel weerbeeld als pictogram 22 °C