Vauvauinti

Vauvauinti

Vauva- ja perheuinti kylpylä Tropiclandiassa

Tropiclandian vauvauinti on vauvan ja vanhempien yhteinen, koulutettujen ja ammattitaitoisten vauvauintiohjaajien valvoma monipuolinen laulu- ja leikkituokio 32 asteisessa vedessä. Yhtenä toimintamme kulmakivenä on turvallisuus ja olemmekin Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton suosittelema turvallinen vauvauintipaikka. Toiminnassamme korostuvat turvallisuuden ohella kiireettömyys ja lempeä, lapsen ehdoilla tapahtuva progressiivinen ohjaus. Kylpylämme tarjoaa pienille polskijoille ja heidän perheilleen vertaansa vailla olevat puitteet; Suomen suurimpiin kuuluva opetusallas ja tropiikin lämpö tekevät vauvauintituokiosta perheille viikon kohokohdan.

Molemmat vanhemmat ja vauvan sisarukset ovat tervetulleita mukaan. Tropiclandian vauvauintiin saapuessanne voitte unohtaa kiireen ja stressin hetkeksi mielestänne ja keskittyä nauttimaan perheen yhteisestä leikkihetkestä terveellisen ja säännölliseen liikuntaan johtavan harrastuksen parissa. Haluamme myös tarjota perheille vauvauinnin myötä mahdollisuuden tavata muita samassa elämänvaiheessa olevia perheitä, joiden kanssa vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia. Vauvauinnista muodostuukin monille vanhemmille tärkeä sosiaalinen tapahtuma, perheuintiryhmistä myös hieman isommat lapset voivat löytää itselleen samanikäisiä kavereita.

Näiltä sivuilta löydätte kattavan tietopaketin vauva- ja perheuinnista yleisesti sekä erityisesti meillä kylpylä Tropiclandiassa. Tervetuloa iloitsemaan ja virkistäytymään perheen yhteisen harrastuksen parissa tropiikin lämmössä!

Vauva- ja perheuinti – mitä se on?

Vauvauinti on tullut Suomeen ja muihin Pohjoismaihin 1980-luvun alussa. Suomessa vauvauinnista, sen kehittämisestä ja kouluttamisesta vastaa Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton (SUH) vauvauintityöryhmä. Vauvauinti on perheen yhteinen harrastus, jossa lapsi on toiminnan ja huomion keskipisteenä. Vauvauinnissa lapsi ei opi itsenäisesti uimaan vaan vanhempien valvonnassa ja avustamana leikkimään vedessä ja sukeltamaan. Vauvauinnissa pikkuinen tottuu veteen turvallisesti ihokontaktissa vanhempiensa kanssa ja lapsi riemuitsee saadessaan jakamatonta huomiota, kehuja ja kannustusta vanhemmiltaan. Ympäröivän veden paine ja liike tuntuu vauvasta myös turvalliselta. Se antaa vauvalle lähes samanlaisen tunteen kuin hellä syleily tai kapaloon kääriminen.
Ihanteellinen vauvauinnin aloittamisikä on noin 3 kuukautta mutta uintiharrastuksen voi aloittaa myöhemminkin. Kolmen kuukauden iässä lapsen valveillaoloaika on tarpeeksi pitkä, ja hän jaksaa myös liikkua enemmän. Lisäksi lapsen tulee painaa vähintään 5kg, jotta hän pysyy lämpimänä vähintään 32 asteisessa vedessä. Noin 3-4 kuukauden iässä lapsi alkaa muodostaa käsitystä oman kehonsa rajoista, lisäksi tässä iässä varhaisheijasteet ja ääniherkkyys alkavat väistymään. Vesi poikkeaa ominaisuuksiltaan vauvan päivittäisestä elinympäristöstä mistä syystä se tarjoaa kehitykselle tärkeitä uusia aistikokemuksia.

Vedessä vauvat pystyvät tekemään asioita, joita kuivalla maalla ei ole mahdollista vielä tehdä. Esimerkiksi vatsauintiasennossa veden noste korvaa puuttuvaa lihasvoimaa vartalon ojentajalihaksissa, joten vauva jaksaa olla pidempään vatsallaan vedessä kuin kuivalla maalla. Veden värinä, noste ja vaste stimuloivat vauvan aisteja, antavat ärsykkeitä kehittyville hermolihasyhteyksille ja tukevat näin ollen vauvan motorista kehitystä. Vaihtelevat asennot ja keinutukset, kiihdytykset ja hidastukset eri suuntiin tarjoavat ärsykkeitä mm. asento- ja lihasaistille. Tutkimukset ovatkin osoittaneet, että vauvauinti, jossa yhdistyvät liikkuminen, erilaiset aistiärsykkeet, kiinteä sosiaalinen vuorovaikutus ja vesi auttavana elementtinä, edistää ja tukee kokonaisvaltaisesti lapsen tasapainoista kehitystä (fyysistä, psyykkistä, sosiaalista, emotionaalista ja kognitiivista).

Vauvauinnin tavoitteita tiivistetysti:

 

 • Olla perheen yhteinen iloinen ja virkistävä leikkihetki
 • Tukea vauvan ja vanhempien välistä vuorovaikutusta
 • Olla yksilöllinen ja lapsen persoonallisuutta kokonaisvaltaisesti tukeva tapahtuma
 • Saada lapsi nauttimaan vedessä olosta ja tehdä hänestä veden ystävä
 • Luoda sosiaalista kanssakäymistä perheiden välillä
 • Saada lapselle terveellinen ja säännölliseen liikuntaan johtava harrastus
 • Tukea lapsen sosiaalista ja motorista kehitystä
 • Edesauttaa myöhemmin lapsen uimataidon oppimista sekä siten lisätä myös vesiturvallisuutta

Perheuinti puolestaan on suomalainen käsite ja sillä tarkoitetaan vauvauinnin jälkeistä aikaa eli yli vuoden ikäisenä harrastettavaa uintia. Perheuinnissa lapsi ui edelleen vanhempiensa kanssa, mutta uintikerran sisältö muuttuu lapsen taitojen kasvaessa. Uintituokion sisältöön ja käytettäviin opetusmenetelmiin vaikuttavat alkeisuimaopetuksen elementtien ohella lapsen ikä, oppimiseen liittyvät valmiudet sekä lapsen yksilölliset ominaisuudet. Perheuinti on erinomainen tapa jatkaa yhteistä uintiharrastusta ohjatusti siihen saakka, että perhe ja lapsi ovat valmiita siirtymään tavallisiksi kylpylän käyttäjiksi tai hakemaan palveluita esimerkiksi uimakoulujemme tarjonnasta. Perheuintiin osallistuvien lasten ikäjakauma on meillä yhdestä vuodesta viiteen ikävuoteen asti. Viisi vuotta täytettyään lapsi voi siirtyä uimakouluryhmiimme, ks. kohta uimakoulut.

Perheuinnin tavoitteita lyhyesti:

 • Tuottaa lapselle ja vanhemmille iloa ja virkistystä
 • Uinnista jatkuva koko perheen harrastus
 • Vanhemmille tietoa uinnin oppimisen etenemisestä
 • Lapsen itsenäistäminen vedessä
 • Uinnista leikkihetki, johon sisällytetään uinnin oppimisen elementtejä
 • Lisääntynyt vesiturvallisuus
 • Ryhmään totuttaminen
Tropiclandian vauva- ja perheuintiryhmät

Vauva- ja perheuinnissa molempien vanhempien läsnäolo on toivottua, jotta lapsi oppisi luottamaan vedessä kumpaankin vanhempaansa yhtä paljon ja tuntemaan olonsa turvalliseksi molempien kanssa. Mikäli toinen vanhemmista ei kuitenkaan pääse jollain kerralla tai lainkaan osallistumaan, voi mukaan ottaa isovanhemman, kummin tai jonkun muun ystävän. Pienimpien polskijoiden kohdalla etenemme rauhallisesti ja yksilöllisesti vauvan temperamenttiin, kehitystasoon ym. seikkoihin tutustuen. 11kk ikäisille vauvoille tarkoitettuja vauvauintiryhmiämme ovat Meritähdet, Merihevoset ja Sammakot. Vauvauinti päättyy yhden vuoden iässä, minkä jälkeen uintiharrastusta voidaan jatkaa perheuintiryhmissämme.

Perheuintiryhmämme ovat suunnattu 1-5 -vuotiaille lapsille. Perheuintimme tarjoaa iloisen yhdessäolohetken muiden samanikäisten lasten kanssa vauhdikkaine laulu- ja leikkihetkineen. Yli vuoden ikäisten lasten kohdalla ei menoa ja meininkiä puutu, mutta myös rauhallisemman ja varovaisen luonteen omaavat lapset otetaan yksilöllisesti huomioon ohjauksessamme. Myös perheuinnissa keskitytään jokaisella kerralla johonkin tiettyyn teemaan, mutta käytännössä yhdellä uintikerralla puuhataan kuitenkin lähes kaikkea mahdollista perheiden ja uimareitten oman kiinnostuksen mukaan. Perheuintiryhmiämme ovat Ankat ja Hylkeet.

Meritähdet (Aloittava ryhmä) 3kk+

Aloittavat vauvat kokoamme pienimpien uimareiden Meritähdet -ryhmiin. Vauvan minimi-ikä ryhmässä on 3kk ja paino vähintään 5kg. Kolmen kuukauden ikäinen vauva jaksaa olla jo valveilla tarpeeksi pitkään ja liikkua enemmän. Vauvan tulee painaa vähintään 5kg, jotta hän pysyy lämpimänä 32 asteisessa vedessä. Yläikärajaa vauvauinnin aloittamiselle ei ole, mutta yli vuoden ikäisille lapsille suosittelemme Ankat -perheuintiryhmäämme.

Meritähdet -ryhmässä totuttelemme aluksi vauvan kanssa kaikessa rauhassa allasympäristöön ja vesielementtiin turvallisesti oman vanhemman sylissä ihokontaktissa. Myös vanhemmat saavat rauhassa harjoitella lapsen käsittelyä vedessä ja kokeilemme vanhempien kanssa perusotteita. Ensimmäinen uintikerta on tavallista lyhyempi (n.20min), koska uudessa ympäristössä on vauvalle paljon uusia asioita, joiden tutkiminen kuluttaa vauvan energiaa ja tästä syystä lapsi väsyy nopeasti. Allasympäristön tultua tutuksi totutamme lasta kasvojen kasteluun ja jokainen lapsi saa mahdollisuuden ilmaista mielipiteensä virtaavasta vedestä omilla kasvoillaan. Kun lapsi on tyytyväinen, aloitamme ensimmäiset pienet vesikannusukellukset, jotka vähitellen pidentyvät taitojen karttuessa. Koska sukelluttaminen vaatii sukelluttamistekniikan opettamista, sen osuus saa ohjauksessa melko suuren osan. Sukeltaminen on kuitenkin vain hyvin pieni osa uintia ja vedessä olosta nautitaan myös ilman sukeltamista. Uinnin pääpaino on yhteisessä iloisessa leikkimisessä vauvan ehdoilla. Meritähdet -ryhmässä käytämme yhteisten leikki- ja opetushetkien ohella runsaasti aikaa yksilölliseen ohjaukseen. Muutaman uintikuukauden jälkeen uinnin ja allasympäristön tultua tutuiksi on aika siirtyä isompien vauvojen Merihevoset -ryhmään.

Merihevoset (1. jatkoryhmä)

Merihevoset on vauvauinnin jatkoryhmä ja se on tarkoitettu perheille, jotka ovat osallistuneet aikaisemmin johonkin vauvauinnin alkeisryhmään. Tähän ryhmään tullessaan vauva on jo tottunut uimaan 32 asteisessa allasvedessä ja vanhemmat hallitsevat perusotteet. Myös ensimmäiset perussukellukset (vesikannusukellus, mahdollisesti myös sukellus ilman vesikannua) on kokeiltu. Merihevoset -ryhmässä uinti on jo vauhdikkaampaa ja vauvan taitojen kehittyessä voimme kokeilla uusia otteita, jotka tarjoavat lapselle suuremman liikkumisen vapauden. Vauvat oppivat pikkuhiljaa tunnistamaan sukellussignaalin ja voimme edetä vesikannusukelluksesta kohti aktiivisempaa ja vauvan omaehtoista sukeltamista. Kokeilemme uusia sukelluksia ja otamme mukaan myös sukeltamista aktivoivia välineitä, kuten patjat, tuolit, lelut yms. Sukeltamisen määrää tärkeämpää on keskittyä onnistuneisiin sukelluksiin, jotka lapsi kokee itselleen mieluisaksi. Vanhempien rooli korostuu taitojen kertyessä, mutta myös tässä ryhmässä käytämme runsaasti aikaa yksilölliseen ohjaukseen. Merihevoset -ryhmästä perheet voivat jatkaa Sammakot -ryhmäämme.

Sammakot (2. jatkoryhmä)

Sammakot -ryhmä on tarkoitettu perheille, jotka ovat osallistuneet vauvauinnin alkeis- ja jatkoryhmään. Vanhemmat hallitsevat perusotteiden lisäksi edistyneempiä otteita ja vauvan kanssa on kokeiltu perussukelluksen lisäksi muita sukelluksia (esim. vanhemmalta toiselle sukellus). Tässä ryhmässä lapset saavat harjoitella liikkumaan ja sukeltamaan entistä itsenäisemmin ja omaehtoisemmin. Vanhemmat kannattelevat lasta vedessä aikaisempaa vähemmän ja antavat lapselle näin ollen enemmän liikkumavapautta. Opetuksessa huomioidaan lasten kehitystaso ja hyödynnetään harjoituksissa mm. altaan matalaa päätä. Tärkeä osa kurssia on vesiturvallisuuden lisääminen. Sammakot -ryhmän jälkeen vauvat voivat jatkaa Ankat -perheuintiryhmässä.

Ankat (Laulu- ja leikkiryhmä) n. 1-2v

Ankat on perheuintiryhmä, jossa leikkien ohessa muistellaan ja harjoitellaan erilaisia otteita, sukelluksia yms. Ryhmä on tarkoitettu perheille, joilla on mahdollisesti takana useampi vauvauintiryhmä. Osallistuminen ei kuitenkaan edellytä aikaisempaa kokemusta vauvauinnista, myös uudet aloittajat ovat tervetulleita ryhmään ja heidät otetaan huomioon yksilöllisesti. Uusien aloittajien kohdalle etenemme maltillisesti alkeisuinnin veteen totuttelun periaatteiden mukaisesti. Pääpaino pidetään leikkimisessä ja siinä, minkä lapsi kokee mieluisaksi.

Hylkeet n. 3-5v

Hylkeet -ryhmä on vesileikkikoulu 3-5-vuotiaille lapsille, jotka eivät vielä osaa uida. Kurssin tavoitteena on leikin, laulujen ja erilaisten harjoitusten myötä antaa lapsille valmiudet uinnin oppimiselle, kurssin varsinaisena tavoitteena ei siis ole uimataito. Harjoittelemme kuitenkin jonkin verran myös uinnin alkeita lapsen tasosta riippuen. Osallistuminen ei edellytetä aikaisempaa vauvauintikokemusta.

Vauvauintikurssit

Vauvauintia järjestetään lauantaiaamuisin, kukin ryhmä kestää 30 min (10 kertaa).

Vauvauintiin ilmoittautuminen: Ilmoittaudu vauvauintiin osoitteessa [email protected]. Kerro mihin kurssiin ilmoittaudutte, lapsen nimi, syntymäaika ja huoltajan puhelinnumero. Paikka vahvistetaan teille sähköpostitse. Kurssille otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Vauvauinnin maksaminen: Kurssi veloitetaan 1. kerran yhteydessä kokonaisuudessaan, maksu kassalla. Peruutukset esim. sairastumisten vuoksi lääkärintodistuksella.

Huom! Ryhmät on jaoteltu lapsen iän ja vauvauintikokemuksen perusteella, tutustuthan ryhmiin ennen ilmoittautumistasi.
Kerrottehan myös, mikäli lapsella on jokin synnynnäinen poikkeavuus tai jotain muuta, mistä meidän olisi hyvä tietää.

Vierailukerta la 30.11.2024

Vierailukerralla vauvauimarit voivat ottaa ilmaiseksi mukaan altaaseen vauvauinnin ajaksi kaksi aikuista (+lapset). Pyydämme teitä informoimaan myös vieraitanne vauvauinnin käytännöistä ja hygieniasäännöistä:

– Ei koruja & kelloja altaaseen
– Peseytyminen ilman uima-asua ennen altaaseen menoa
– Hiusten kastelu ja pitkien hiusten kiinnittäminen / uimalakin käyttö
– Ei sairaana uimaan
Mikäli vieraat eivät halua tulla altaaseen, voivat he seurata uintia myös altaan reunalta.

Lämpimästi tervetuloa kaikille vieraille!

Kurssikalenteri lauantaisin 28.9.-7.12.2024

7.30 – 8.00 Meritähdet/Sjöstjärnor

8.00 – 8.30 Meritähdet/Sjöstjärnor

8.30 – 9.00 Merihevoset/Sjöhästar & Sammakot/Grodor

9.00 – 9.30 Ankat/Ankor

9.30 – 10.00 Hylkeet/Sälar 1 Aremmat lapset, n. 2-3v

10.00 – 10.30 Hylkeet/Sälar 2 Rohkeammat lapset, n. 4-5v

Hinnat

Kurssimaksut:

Kurssimaksu 150€ /kurssi, sekä vauva- että perheuintiryhmät. Lisäksi opetukseen osallistuva sisarus samassa ryhmässä 7,50€ /kerta.

Kurssi veloitetaan 1. kerran yhteydessä / jälkeen kokonaisuudessaan, maksu kassalla. Kurssimaksu sisältää vauvan ja vanhempien osallistumisen opetukseen sekä perheen muiden lasten uinnin toisen aikuisen valvonnan alaisena. Jos toinen vanhemmista estyy osallistumasta, voi joku muu aikuinen tulla tilalle. Hinta sisältää aina kaksi aikuista.

Huom! “Extra” henkilöistä perimme 7,50€ /hlö muulloin kuin vierailukertana.

Mikäli perhe estyy äkillisesti ilmenneen pidempikestoisen sairauden vuoksi osallistumasta uintiin, tulee tästä ilmoittaa mahdollisimman pian Tropiclandian henkilökunnalle. Mikäli näin ikävästi käy, neuvottelemme aina tapauskohtaisesti mahdollisesta kurssimaksun hyvityksestä.
Peruutukset sairastumisen vuoksi lääkärintodistuksella.
Mikäli kurssi keskeytyy Tropiclandiasta riippumattomasta syystä:
1) mikäli kurssista on käyty alle puolet, hyvitämme puolet kurssimaksusta (lahjakorttihyvitys).
2) mikäli kurssi keskeytyy puolen välin jälkeen, emme hyvitä kurssimaksua.

Infomateriaali

Vauvauinnin infomateriaali lähetetään sähköpostiinne (Meritähdet-ryhmä). Lisätietoja tarvittaessa sähköpostitse [email protected]

Turvallista vauvauintia Tropiclandiassa

Pidämme Tropiclandiassa yllä korkeaa turvallisuus-, puhtaus- ja laatutasoa. Olemmekin Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton suosittelema turvallinen vauvauintipaikka, mistä todistuksena ”Turvallinen vauva- ja perheuintipaikka” -diplomi. Diplomi kertoo siitä, että vauvauintipaikassa on huolehdittu mm. uintiveden laadusta ja lämpötilasta, ohjaajien koulutuksesta, riittävästä tiedottamisesta vanhemmille sekä yleisestä turvallisuudesta.

Uintiveden puhtaus ja sopiva lämpötila

Suomessa vauvauintiveden laatuvaatimukset ovat maailman korkeimpia ja vauvauintialtaan veden laadun tulee täyttää sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 315/2002 määritellyt vaatimukset. Tropiclandian huoltohenkilökunta tarkkailee jatkuvasti veden laatua, minkä lisäksi uimaveden laadun tarkkailusta vastaa osaltaan myös kaupungin terveystarkastaja säännöllisillä näytteenotoilla ja seurannalla. Viimeisimmät tutkimustulokset veden puhtaudesta ovat nähtävillä kylpylän seinällä valvomon läheisyydessä. Uimavesi on vauvauinnin aikana vähintään 32°C. Lämmin vesi takaa uintituokion miellyttävyyden sekä vauvojen viihtymisen.

Veden puhtauteen, mm. bakteerilukuun vaikuttavat useat eri tekijät. Vauvan mahdollista pissaamista uima‐altaaseen on mahdoton seurata ja välttää, mutta tämän tapahtuminen ei aiheuta infektiovaaraa, koska vauvan pissa on steriiliä. Nestemäiset ja suun kautta tulevat eritteet eivät myöskään ole niin bakteeripitoisia, että “pulautusten” joutumisella veteen olisi merkitystä veden laadun suhteen. Kakkavahingon sattuessa bakteereita kuitenkin leviää helposti allasveteen. Tällöin on syytä toimia nopeasti ja ilmoittaa tapahtuneesta välittömästi vauvauintiohjaajalle, jotta voidaan ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Tällaisia vahinkoja sattuu kuitenkin erittäin harvoin.

Jokainen uima-altaassa kävijä vaikuttaa veden laatuun. Pääosa veteen joutuvasta kuormituksesta tulee uimareiden mukana, joten huolellisen pesun merkitystä ennen altaaseen menoa ei koskaan voida liikaa korostaa. Kaikilta vauvauintiin osallistuvilta perheiltä sekä heidän vierailtaan edellytetään huolellista kokovartalopesua ennen altaaseen menoa. Vauvojen kohdalla riittää pelkkä pyllyn pesu. Peseytymiseen liittyvät ohjeet löytyvät kohdasta ”Puhtaana uimaan”. Turvallisen vauvauinnin kannalta yhtä tärkeää kuin henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen on se, että kaikki vauvauintiin osallistuvat tulevat ainoastaan terveinä uimaan. Lue lisää terveyteen liittyviä asioita kohdasta ”Terveys”

Koulutetut ohjaajat

Ohjaajamme ovat osaavia ja ammattitaitoisia. Heidät on koulutettu uimaopetukseen, vauvauinninohjaamiseen, ensiapuun ja vesipelastukseen. Kaikki ohjaajamme ovat suorittaneet Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton (SUH) tai Folkhälsanin uimaopettajan peruskurssin sekä vauva- ja perheuinninohjaajakurssin. Myös mahdollisiin onnettomuustilanteisiin on varauduttu ja henkilökuntamme on koulutettu toimimaan hätätilanteissa. Mahdollisia hätätilanteita varten on tehty palo- ja pelastussuunnitelmat.

Tiedottaminen

Järjestämme SUH:n ohjeistuksen mukaisesti Info-tilaisuuden kaikille aloittaville ryhmille (Meritähdet) ennen vauvauintikurssin aloittamista. Katso lisätietoa Info-tilaisuuden ajankohdasta ja sisällöstä kohdasta ”Info-tilaisuus”.

Yleinen turvallisuus ja siisteys

Puku- ja pesuhuoneissa sekä altaalla on syytä liikkua rauhallisesti, ettei tapahtuisi kaatumisia ja onnettomuuksia. Vauvojen kohdalla erityispiirteeksi turvallisuuden osalta nousee etenkin allastilassa liikkuminen. Vauvat olisi hyvä kuljettaa allastiloissa turvakaukalossa ja vöiden tulee olla kiinni. Turhaa kiirehtimistä tulee välttää, ja tästä syystä onkin hyvä saapua paikalle hyvissä ajoin. Vauvauintiin osallistuvien vanhempien tulee huolehtia siitä, etteivät vauvan sisarukset aiheuta vaaratilanteita itselleen tai muille esimerkiksi juoksemalla. Suurin osa onnettomuuksista vältetään noudattamalla uimapaikan yleisiä sääntöjä. Tästä syystä kaikkien vauvauimareiden onkin hyvä tutustua kylpylän järjestyssääntöihin ja noudattaa niitä, näin voimme jokainen osaltamme edesauttaa yleistä turvallisuutta.

Tarkistamme siisteyttä järjestelmällisesti ja jatkuvasti. Mikäli näette vaaratilanteen tai puutteita siisteydessä, älkää epäröikö kertoa siitä henkilökunnallemme. Vauvauintiin osallistuttaessa on hyvä ottaa huomioon, ettei omilla ulkokäytössä olleilla rattailla saa hygieenisistä syistä tulla suihku- ja allastiloihin. Kylpylän kassan luota löytyy asiakkaiden käyttöön tarkoitettuja sisätilarattaita, joita saa vapaasti lainata myös vauvauinnin aikana.

Yleisiä ohjeita vauvauintiin osallistuville perheille

Vauvauintiin valmistautuminen

Hyvä valmistautuminen vauvauintiin tekee uinnin aloittamisen helpommaksi. Tälle sivulle on koottu muutamia ohjeita siitä, miten voitte valmistautua vauvauintiin.

 • Konsultoikaa neuvolaa tai lääkäriä, mikäli olette epävarmoja vauvauinnin soveltuvuudesta lapsellenne.
 • Totutelkaa vauvaanne olemaan hereillä vauvauinnin aikaan.
 • Totutelkaa kotona suihkussa käymistä vauvan kanssa.
 • Kylvettäminen: Kylpyveden lämpötilaa on hyvä laskea asteittain 37:stä 32 asteeseen. Kylvettäkää vauvaa selällään siten, että korvatkin peittyvät veteen ja pidä koko vartalo vedessä. Vaihdelkaa kylpyasentoja. Pidentäkää kylpyaikaa vähitellen. Kylvetettäessä voi lapsen kasvoja pyyhkäistä märällä kädellä. Molempien vanhempien on hyvä osallistua lapsen kylvettämiseen kotona.
 • Huolehdittehan siitä, että lapsenne perustarpeet on tyydytetty. Antakaa lapselle ruokaa n. 1,5 tuntia – tunti ennen uintia. Liian kylläinen tai nälkäinen lapsi ei nauti uinnista. Mitä tyytyväisempi vauvanne on uinnin alkaessa, sitä enemmän hän nauttii vedessä olosta.
 • Varaattehan riittävästi aikaa matkaan ja peseytymiseen. Liikkukaa peseytymistiloissa ja altaalla rauhallisesti kaatumisen välttämiseksi.
 • Käyttäkää vauvalla napakkalahkeista uima-asua uinnin aikana. Uimapukuja on meillä myös myynnissä.
 • Lasta on hyvä kuljettaa allas- ja pesutiloissa turvaistuimessa, joka kannattaa suojata muovitetulla froteella (esimerkiksi äitiyspakkauksesta saadulla).
 • Ottakaa altaalle mukaan tarpeeksi suuri pyyhe, jonka sisällä vauvan on hyvä ja lämmin olla omaa uintiaikaa odottamassa.
 • Huomioittehan, ettei ulkokäytössä olleita vaunuja tai rattaita saa hygieenisistä syistä viedä suihku- tai allastiloihin.

Terveys

Jokainen meistä voi omalta osaltaan vaikuttaa infektioiden leviämiseen, tästä syystä vauvauintiin saa osallistua vain terveenä. Nuhaisia, yskäisiä tai muita infektiotauteja (esim. korvatulehdus, virtsatieinfektio) sairastavia lapsia ei saa tuoda uimaan. Tämä on tärkeää paitsi lapsen oman hyvinvoinnin, myös muiden uimareiden vuoksi. Jos lapsi tai vanhempi sairastuu, on hoitava lääkäri paras henkilö kertomaan milloin uinteja on turvallista jatkaa, koska yksiselitteisiä ohjeita tähän ei ole.

Korvatulehdus on eräs yleisimmistä lastenvaivoista ja toisinaan vanhemmat miettivät, voiko vauvauintivesi aiheuttaa korvatulehduksen. Näin ei kuitenkaan ole. Korvatulehdus saa alkunsa hengitystieinfektiosta, jonka seurauksena tulehdus nousee korvakäytävää pitkin ylös välikorvaan ja aiheuttaa välikorvan tulehduksen. Korvatulehdus saa siis alkunsa ”sisältä päin”, joten vauvauintivesi ei tulehdusta voi aiheuttaa. Mikäli lapsi tuodaan uintiin nuhaisena, saattaa uiminen kuitenkin edesauttaa infektion pahenemista ja nousemista korviin. Korvatulehduksen tai korvien putkittamisen jälkeen lääkäri antaa luvan, milloin on turvallista jatkaa uinteja.

Ihottuma ei ole uinnin este, kunhan iho ei ole rikki tai märkivä. Kuivan ihon voi tarvittaessa rasvata perusvoiteella uinnin ja pesun jälkeen, älkää kuitenkaan rasvatko lasta ennen uimaan tulemista, koska tämä vaikeuttaisi vauvan käsittelyä vedessä.

Toisinaan vanhempia huolestuttaa myös, voiko lapsi juoda liikaa allasvettä vauvauinnin ja erityisesti sukellusten aikana. Vauvauinnissa veden juominen estetään opettamalla vanhemmille heti aluksi turvalliset perusotteet sekä rajoittamalla sukellusten määrää. Suositeltava turvaraja sukellusten määrästä on helppo muistaa: niin monta sukellusta uintikertaa kohden kuin lapsella on ikää kuukausina. Vauvalla vesimyrkytystilaan joutuminen vaatisi lyhyessä ajassa veden juomista noin kahden tuttipullollisen verran, eikä puolen tunnin uinnin aikana vauva ehdi niellä näin suurta määrää.

Mikäli lapsellanne on jokin synnynnäinen poikkeavuus tai krooninen sairaus, on vauvauinnin sopivuudesta syytä keskustella lääkärin kanssa. Muistattehan mainita asiasta vauvauintiin ilmoittautumisen yhteydessä sekä altaassa vauvauintiohjaajalle. Yleisesti ottaen vauvauinti sopii hyvin kaikille, mutta vauvauinnin soveltuvuus esim. sydänvikaiselle tai jollakin muulla tavalla sairaalle lapselle on lääkärin harkinnassa, ei vauvauinnin järjestäjän tai ohjaajan. Erityislasten osallistuminen vauvauintitoimintaan edellyttääkin aina hoitavan lääkärin hyväksynnän sekä kannanoton, voiko ja kannattaako lasta sukelluttaa. Erityislasten yksilöllisen ohjauksen suhteen konsultoimme mahdollisuuksien mukaan lastenlääkäriä tai fysioterapeuttia.

Puhtaana uimaan

 • Kaikilta vauvauintiin osallistuvilta perheiltä edellytetään huolellista kokovartalopesua ennen altaaseen menoa. Vauvoja ei kuitenkaan tarvitse käyttää suihkussa ennen uintia, mutta pylly on syytä pestä.
 • Tiettyjen ihoalueiden, lähinnä kainaloiden ja taivekohtien puhdistamiseen sekä intiimihygieniaan tulee kiinnittää erityistä huomiota ennen altaaseen menoa. Peseydyttehän aina ilman uima-asua.
 • Päänahassa ja hiuksissa on paljon mikrobeja, joten hiukset tulee pestä ennen altaaseen menoa. Lisäksi pitkät hiukset on hyvä sitoa kiinni pesun jälkeen. Käyttäkää altaalla suihkumyssyä, mikäli ette jostain syystä voi kastella hiuksianne.
 • Muistakaa poistaa ennen uintia kellot, korut yms., koska ne keräävät kuollutta ihosolukkoa. Uima-altaassa tämä ihosolukko irtoaa ja luo bakteereille ihanteellisen kasvualustan.
 • Myös saunan lämpötila irrottaa tehokkaasti ihon pinnalta kuollutta ihosolukkoa, joten saunaan kannattaa mennä vasta uinnin jälkeen.
 • Pesettehän myös meikit pois ennen uimaan tuloa.
 • Huolehdittehan siitä, että myös vauvauinnissa vierailevat ystävät tai sukulaiset noudattavat peseytymissääntöä.
 • Alkoholin vaikutuksen alaisena ei saa tulla uimaan.

Yleisenä sääntönä kannattaa muistaa, että vauvauintivesi on juuri niin puhdasta kuin siinä uivat henkilöt ovat. Haluammehan, että lapsemme saavat uida ja sukeltaa puhtaassa vedessä.

Hyvä tietää

Vauvat ovat yksilöitä ja he reagoivat yksilöllisesti eri ärsykkeisiin. Mikä sopii yhdelle, ei välttämättä sovi kaikille. Älkää verratko omaa lastanne muihin lapsiin, mutta vaihtakaa mielipiteitä muiden vanhempien kanssa. Nauttikaa ainutlaatuisesta lapsestanne.

Lapset kehittyvät eri tahtiin, antakaa siis lapsellenne tilaisuus edetä hänelle sopivalla tempolla. Tärkeää on toimia säännöllisesti, johdonmukaisesti ja joustavasti. Kaikki toiminta tapahtuu vauvan ehdoilla. Veteen totuttautuminen etenee askel askeleelta kuten lapsen muukin kehitys. Osoittakaa kärsivällisyyttä kehityksellisesti ”hiljaisina” kausina.

Vanhempien ei tule kilpailla siitä kenen vauva edistyy nopeimmin. Naapurivauvan kanssa kilpaileminen vie toiminnasta herkkyyden ja ilo omasta lapsesta peittyy kilpailemiseen.

Altaalla tulee kuunnella vauvojen tahtoa, ketään ei saa pakottaa eikä rasittaa liikaa. Suokaa vauvallenne tarpeeksi lepotaukoja. Mikäli vauvalla on ”huono päivä”, älkää epäröikö lopettaa uintia aikaisemmin sillä kerralla. Tärkeää on uintituokion mielekkyys, ei niinkään uintiajan pituus.

Vanhemmat ovat vastuussa omista lapsistaan vauvauinnin aikana sekä puku-, pesu- että allastiloissa.

TERVETULOA MUKAAN TROPICLANDIAN VAUVAUINTIIN!

Volgende show: 13:30 uur - Dolfijnenshow
Tällä hetkellä: Actueel weerbeeld als pictogram 22 °C