fi en sv

Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt

TOP CAMPING VAASA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

 

Kaikkien asiakkaiden on ilmoittauduttava vastaanottoon saapuessaan.
Illalla saapuvia pyydetään välttämään tarpeetonta häiriöitä.
Asiakkaiden on noudatettava vastaanotosta saamia ohjeita.

Alueella liikuttaessa on noudatettava annettuja nopeusrajoituksia.
Ajoneuvolla liikkuminen alueella on sallittu ainoastaan leirintäpaikan ja sisääntulon välillä.
Vierailijoiden tulee ilmoittautua vastaanotossa ja ajoneuvot on jätettävä vastaanoton yhteydessä sijaitsevalle pysäköintialueelle.

Leirintäpaikan valinnassa on noudatettava henkilökunnan ohjeita ja huomioida majoitusyksiköiden välinen turvaväli (4m).

Tulenteko alueelle on sallittu ainoastaan sille erikseen osoitetuilla paikoilla.

Hiljaisuus alueella on klo 23.30 – 07.00, jolloin ajoneuvoilla liikkuminen on kielletty. Kunnioita muiden asiakkaiden rauhaa myös muina vuorokauden aikoina ja noudata radion yms. käytössä hienovaraisuutta.

Kaupankäynti alueella ilman omistajan lupaa on kiellettyä.

Koirat ym. seuraeläimet on pidettävä talutushihnassa ja ulkoilutettava ympäröivissä metsissä tai tähän tarkoitukseen varatulla alueella.

Alkoholijuomien häiritsevä käyttö ja metelöinti alueella on kiellettyä.

Leiriytyjien on pidettävä leirintäpaikkansa ympäristö siistinä ja puhdistettava se poistuessaan.

10§

Asiakkaiden on huolehdittava omasta omaisuudestaan. Arvoesineiden säilytyksestä voi sopia henkilökunnan kanssa.

11§

Henkilö joka ei noudata näitä sääntöjä ja muita henkilökunnan ohjeita voidaan poistaa alueelta.