fi en sv

Ordningsregler

Ordningsregler

Alla gäster bör anmäla sig vid receptionen vid ankomsten.
Kvällstid bör onödiga störningar undvikas.
Gästrena bör följa de anvisningar de får vid receptionen.

Givna hastighetsbegränsingar bör följas inom området.
Körning med fordon inom området är tillåtet endast mellan camping platsen och infarten.
Besökare bör anmäla sig vid receptionen och fordonen bör lämnas på parkeringsplatsen som ligger i anslutning till receptionen.

Vid val av campingplats bör gästerna följa personalens direktiv och med tanke på säkertheten beakta ett betämt minimiavstånd mellan invarteringsheterna (4m).

Eld får tändas endast på därtill avsenda platser inom området.

Tystnad råder kl 23.00 – 07.00. Under denna tid är det förbjudet att röra sig med fordon inom området. Visa hänsyn till övriga gäster även under andra tider dygnet, t ex beträffande andvändningen av radio o. dyl.

Handel inom området utan ägarens tillstånd är förbjudet.

Hundar och andra sällskapsdjur bör hållas kopplade och rastas i skogsomgivningen utanför området och på därtill avsett område.

Störande andvändning av alkohol drycker inom omrädet är förbjudet.

Campinggästerna bör hålla camping platsen snygg och städa upp efter sig före avfärden.

10§

Gästerna ansvarar själva för sin egendom. Förvaring av vårdesaker kan ordnas genom överenskommelse med personalen.

11§

Person som inte följer dessa stadgar eller övriga direktiv som personalen ger kan ombedas avlägsna sig from området.