Babysim

Babysim

Baby- och familjesim på Tropiclandia

Tropiclandias babysim är en mångsidig sång- och lekstund mellan babyn och föräldrarna som övervakas av professionella babysiminstruktörer i ett 32 grader varmt vatten. En av de grundläggande hörnstenarna i vår verksamhet är säkerhet och vi har erhållit utmärkelsen för att vara en trygg miljö för babysim av Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund. Vår verksamhet fokuserar inte bara på säkerhet, utan också på stressfrihet och en vänlig och progressiv verksamhet som sker på barnets villkor. Vårt badparadis erbjuder barnfamiljer någonting unikt; Finlands största undervisningsbassäng och en tropisk värme som gör babysimstunden till veckans höjdpunkt.

Båda föräldrarna och syskon till babyn är givetvis välkomna med. När ni anländer till Tropiclandias babysim kan ni glömma den stressiga vardagen för en stund och koncentrera er på att njuta av en gemensam lekstund med familjen genom en sund hobby som utgör regelbunden motion. Vi vill även i samband med babysimmet erbjuda familjerna möjligheten att träffa andra likasinnade som befinner sig i samma livssituation och som man kan utbyta tankar och erfarenheter med. Babysimmet fungerar för många föräldrar som ett viktigt socialt forum och familjesimgrupperna erbjuder också de lite äldre barnen en möjlighet att hitta vänner i samma ålder.

I detta informationspaket finner ni allmän info om baby- och familjesimverksamheten och speciellt om oss på Tropiclandia.

Välkomna med att glädjas och motionera i en hobby för hela familjen i tropisk värme!

Kontaktinfo: [email protected] tel. 020 796 1300.

Baby- och familjesimning – vad är det?

Babysimningen kom till Finland och de övriga nordiska länderna i början av 1980-talet. Det är Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbunds(FSL) arbetsgrupp som ansvarar för utvecklandet och utbildningen av babysimverksamhet.

Babysimning är en gemensam hobby för hela familjen där barnet ligger i fokus. I babysimningen lär sig barnet inte självständigt att simma utan föräldrarna övervakar och hjälper barnet att leka och dyka i vattnet. I babysimningen vänjer sig den lilla vid att röra sig i vattnet på ett tryggt sätt genom hudkontakt med sina föräldrar och barnet glädjer sig åt att få odelad uppmärksamhet, beröm och uppmuntran från föräldrarna. Det omkringliggande vattnets lyftkraft och motstånd känns också tryggt för babyn. Det ger babyn en likadan känsla som en varsam omfamning eller som att linda in sig i armhålan på en förälder.

Den ideala åldern för att börja med babysimning är ungefär vid 3 månaders ålder men att börja idka simning som en hobby kan också ske senare. Vid tre månaders ålder orkar barnet vara vaken tillräckligt länge och orkar också röra på sig mera. Barnet bör även väga minst 5 kg för att kunna hålla sig varm i minst 32 graders vatten. Vid ungefär 3-4 månaders ålder börjar barnet få en uppfattning om den egna kroppens begräsningar och det är också i denna ålder som barnets första reflexer och ljudkänslighet börjar ge vika.

Vattnets och dess egenskaper avviker från babyns dagliga omgivning på grund av att det ger nya och viktiga sinnesupplevelser för babyns utveckling. I vattnet kan babyn göra saker som det ännu inte är möjligt för dem att göra på torra land. Till exempel ersätter vattnets tyngdkraft kroppsmusklernas kraft när babyn rör sig i vattnet och på så sätt orkar babyn ligga på mage längre än vad han eller hon skulle orka på land. Vattnets lyftkraft och motstånd stimulerar babyns sinnen, ger stimulans till nervmuskelfästen som utvecklas och stöder barnets motoriska utveckling. Varierande positioner och gungningar, accelereringar och långsamma rörelser åt olika håll ger stimulus till bl.a. positions- och muskelsinnena. Forskningsrön har också visat att babysimning som kombinerar rörelse, olika sinnesstimulus, social växelverkan och vattnets hjälpsamma element frambringar och stöder barnets utveckling på ett balanserat och mångsidigt sätt (fysiskt, psykiskt, socialt, emotionellt och kognitivt).

Familjesimning är ett finländskt begrepp och blir aktuellt under tiden efter babysimningen dvs. simning för över ett år gamla babyer. I familjesimningen simmar barnet fortfarande med sina föräldrar men innehållet i varje simlektion ändras när barnets färdigheter utvecklas. Simstundens innehåll och de praktiska undervisningsmetoderna påverkas av förutom den tidiga simundervisningens element, av barnets ålder, inlärningsfärdigheter och barnets individuella egenskaper. Familjesim är ett utmärkt sätt att fortsätta med simningen som en gemensam och ledd hobbyverksamhet ändå tills familjen och barnet är redo för att bli vanliga gäster på badhuset eller att ta del av exempelvis vårt utbud av simskolor. Den passliga åldern för barn att delta i familjsimningen är mellan 1 och 5 år. När ett barn har fyllt fem år kan han eller hon flytta över till våra simskolegrupper, se mera under Simskolor.

 

Målsättningarna med Babysimning:

 • En gemensam, glad och stimulerande lekstund för hela familjen
 • Främja växelverkan mellan babyn och föräldrarna
 • En helhetsomfattande verksamhet som stöder barnets personlighet på ett individuellt sätt
 • Få barnet att njuta av att vara i vattnet och göra honom vän med vattnet
 • Skapa social gemenskap mellan familjer
 • Ge barnet en hälsosam hobby inriktad på regelbunden motion
 • Stödja barnets sociala och motoriska utveckling
 • Underlätta inlärningen av simfärdigheter i framtiden och därmed också öka på förmågan att säkert röra sig i vatten

 

Tropiclandias baby- och familjesimningsgrupper

Tropiclandias baby- och familjesimning sker en gång i veckan och simtiden är 30 minuter åt gången. Varje babysimningsgång börjar och slutar med en gemensam lek och varje gång har ett speciellt tema som man övar på (ex. Dykning, balansering, ryggsimsgrepp). Det är önskvärt att båda föräldrarna närvarar vid baby- och familjesimningen för att barnet lär sig att lita på vattnet tillsammans med båda föräldrarna och för att barnet ska känna sig trygg med båda två. Ifall att en av föräldrarna inte kan delta någon gång eller inte alls, går det bra att ta med en mor- eller farförälder, gudförälder eller en vän.

För de riktigt små plaskarna framskrider vi långsamt och individuellt för att bekanta oss med babyns temperament och utvecklingsnivå. Sjöstjärnorna, Sjöhästarna och Grodorna är grupper menade för babyn i åldern 3-11 månader. Babysimningen slutar vid ett års ålder, varefter man kan fortsätta simningen i våra familjesimgrupper.

Våra familjesimgrupper är ämnade för barn i åldern 1-5 år. Familjesimningen erbjuder en glad samvaro bestående av sång- och lekstunder med barn i samma ålder. För barn som är över 1 år gamla finns det också plats, men också lite lugnare barn med ett försiktigt lynne ges personlig uppmärksamhet i ledandet av grupperna. Familjesimningen fokuserar också på ett visst tema varje gång, men i praktiken finns det plats att göra allt möjligt utgående från familjernas och barnens önskemål. Våra familjesimgrupper är Ankorna och Sälarna.

Sjöstjärnorna (Nybörjargrupp) 3mån+

Babyn som deltar för första gången samlar vi i en grupp för små simmare, Sjöstjärnorna. Babyns minimiålder är 3 mån och vikten bör minst vara 5 kg. Vid tre månaders ålder orkar babyn vara vaken tillräckligt länge och röra på sig mera. Babyn ska väga minst 5 kg för att han eller hon ska kunna hålla sig varm i 32 graders vatten. Det finns ingen övre åldersgräns för att börja med babysimning men för barn som är över 1 år gamla, rekommenderar vi gruppen Ankorna.

I Sjöstjärnegruppen vänjer vi först babyn vid bassängmiljön och vattnet som element på ett tryggt sätt i föräldrarnas famn. Föräldrarna får i lugn och ro öva på att samverka med barnet i vattnet och vi prövar på olika grundgrepp. Den första gången är kortare än normalt (ca 20 min) eftersom miljön är så ny för barnet och vänja sig vid den nya miljön kräver mycket energi av barnet och därför tröttnar barnet fort.

När bassängmiljön har blivit bekant för barnet vänjer vi barnet vid att väta ansiktet och varje barn får möjlighet att anpassa sig till vattnets rörelser med ansiktet. När barnet är nöjt börjar vi med de första glidningarna i vattnet som så småningom förlängs när färdigheterna förbättras. Eftersom dykningen kräver att man lär sig tekniken får det ta upp en stor del av undervisningen. Dykningen är ändå en liten del av simningen och vi njuter av att vara i vattnet också utan att dyka. Tyngdpunkten i simningen är leka tillsammans på babyns villkor. I sjöstjärnegruppen använder vi förutom gemensamma lek- och undervisningsstunder, mycket tid för individuell hanledning.

Efter några månaders träning och när bassängmiljön blivit bekant är det dag att flytta över till Sjöhästarna.

Sjöhästarna (1. fortsättningsgruppen)

Sjöhästarna är en fortsättningsgrupp inom babysimningen och ämnad för familjer som tidigare har deltagit i någon nybörjargrupp i babysimning. När babyn kommer till denhär gruppen är den redan van vid att simma i 32 graders vatten och föräldrarna behärskar grundgreppen. Man har också prövat på de första grunddykningarna( ”vattenkannedykning” och också dykning utan vattenkanna).

I Sjöhäst-gruppen är simningen redan mer fartfylld och när babyns färdigheter utvecklas kan vi pröva på nya grepp som ger barnet större rörelsefrihet. Babyerna lär sig så småningom att känna igen dykningssignalen och vi kan gå vidare till en aktivare dykning men på babyns villkor. Vi prövar på nya dykningar och vi tar också med redskap som aktiverar dykningen såsom madrasser, stolar, leksaker mm. Det är viktigare att fokusera på lyckade dykningar som barnet njuter mest av, än antalet dykningar. Föräldrarnas roll blir viktigare när färdigheterna ökar, men också i denhär gruppen använder vi mycket tid för individuell handledning.

Från Sjöhästarna kan familjerna fortsätta till gruppen Grodorna.

Grodorna (2. fortsättningsgruppen)

Grodorna är en grupp ämnad för familjer som har deltagit i nybörjar- och fortsättningsgrupper i babysimning. Föräldrarna behärskar förutom grundgreppen också mera avancerade grepp och man har tillsammans med babyn prövat på förutom grunddykningar också andra dykningar (ex. dykning från ena föräldern till den andra).

I denna grupp får barnen träna på att röra sig i vattnet och dyka även mera självständigt än förut. Detta sker därmed att föräldrarna ger barnet mer rörelsefrihet än tidigare. Under kursen tas babyns utvecklingsnivå i beakta och utnyttjas bl.a. grunda ändan av bassängen. En viktig del av kursen är att öka vattensäkerheten.

Från Grodorna kan babyerna fortsätta till familjesimgruppen Ankorna.

Ankorna (Sång- och lekgrupp) ca.1år+

Ankorna är en familjesimgrupp där man förutom leker också repeterar och övar olika grepp, dykningar etc. Gruppen är ämnad för familjer som möjligtvis har deltagit tidigare i babysimgrupper. Deltagande förutsätter ändå inte tidigare erfarenheter av babysimning. Nya deltagare är också välkomna med i gruppen och de tas särskilt i beaktande. Med de nya deltagarna framskrider vi tålmodigt med att vänja oss med vattnet enligt simningens grundprinciper. Tyngdpunkten läggs på lekandet och på sådant som känns bäst för barnet.

Sälarna ca. 3-5år

Sälarna är en vattenlekskola för 3-5 åringar som ännu inte kan simma. Målet med kursen är att genom lek, sång och olika övningar ge barnen färdigheter för att lära sig simma. Målet är inte att lära simma. Vi övar ändå lite på simningens grundläggande rörelser utgående från barnets nivå. Deltagandet förutsätter inte tidigare erfarenheter av babysimning.

Babysimkurser

ANMÄLNING

Bekanta er först med de olika babysimgrupperna. Anmäl dig till babysim via e-post: [email protected].
Berätta i vilken kurs ni vill delta, barnets namn, födelsedatum och förälders telefonnummer. Vi bekräftar platsen via e-post.
Vänligen informera oss också om annat anmärkningsvärt (exempelvis långtidssjukdomar eller avvikelser i barnets utveckling).

BETALNING

Kursavgiften ska betalas i sin helhet i samband med första lektionen. Betalning vid kassan på första besök. Annulleringar t.ex. vid sjukdom, endast med läkarintyg.

BESÖKSGÅNG lö 16.3.2024

När det är besöksgång får varje babysimmare ta med två vuxna (+ barnen) i bassängen helt utan extra kostnad. Vi ber er däremot informera era gäster om badets rutiner och hygienföreskrifter:

– Inga smycken och klockor i bassängen
– Vi tvättar oss utan simdräkt före vi går i bassängen
– Håret ska vätas och långt hår sätts fast / simmössa
– Vi simmar inte om vi är sjuka
Om gästerna inte vill komma med i bassängen går det också bra att följa med vad som händer från kanten.

Vi önskar alla gäster varmt välkomna!

Kurskalender lördagar 13.1.-23.3.2024, obs. ej v. 9.

7.30 – 8.00 Meritähdet/Sjöstjärnor

8.00 – 8.30 Meritähdet/Sjöstjärnor

8.30 – 9.00 Merihevoset/Sjöhästar & Sammakot/Grodor

9.00 – 9.30 Ankat/Ankor

9.30 – 10.00 Hylkeet/Sälar 1 Aremmat lapset, n. 2-3v

10.00 – 10.30 Hylkeet/Sälar 2 Rohkeammat lapset, n. 4-5v

Kurskalender lördagar 6.4.-8.6.2024

7.30 – 8.00 Meritähdet/Sjöstjärnor

8.00 – 8.30 Merihevoset/Sjöhästar & Sammakot/Grodor

8.30 – 9.00 Merihevoset/Sjöhästar & Sammakot/Grodor

9.00 – 9.30 Ankat/Ankor

9.30 – 10.00 Hylkeet/Sälar 1 Aremmat lapset, n. 2-3v

10.00 – 10.30 Hylkeet/Sälar 2 Rohkeammat lapset, n. 4-5v

Priser:

Kursavgift 150€/kurs + syskonpris 7,50€ /gång för övriga syskon som deltar i undervisningen i samma grupp.

Kursavgiften ska betalas i sin helhet i samband med första lektionen, betalning vid kassan. I priset ingår simning för två vuxna och familjens barn. Övriga barn måste övervakas av familjen. Om en av föräldrarna får förhinder, kan en annan vuxen delta istället dvs. i priset ingår alltid betalningen för två vuxna.

Obs! För ”extra”-personer som deltar i babysimningen kostar det 7,50€ /person.

Ifall att familjen plötsligt får förhinder att delta i babysimningen på grund av långvarig sjukdom eller annat vägande skäl bör ni meddela om det så fort som möjligt till Tropiclandias personal. Ifall att så sker, kan vi beroende på fallet förhandla om att kompensera en del av kursavgiften.
Annulleringar vid sjukdom endast med läkarintyg.
Ifall kursen måste avbrytas på grund av oberoende orsaker till Tropiclandia:
1) återbetalas (presentkort) halva kursavgiften, ifall under hälften av kursen är genomförd.
2) återbetalar vi inte kursavgiften, ifall mer än hälften av kursen är genomförd.

Informationsmaterial

Vi skickar informationsmaterialet till din e-post. För mer information: [email protected]

Säker babysimning i Tropiclandia

På Tropiclandia håller vi en hög standard på säkerhet, renlighet och kvalitet. Vi är en säker plats för babysimning rekommenderade av Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund och har mottagit diplomet “Trygg baby- och familjesimplats”. Diplomet bekräftar att babysimningsplatsen har försäkrat badvattnets kvalitet och temperatur, instruktörernas utbildning, tillräcklig information till föräldrarna och den allmänna säkerheten.

Badvattnets renlighet och lämplig temperatur

Kriterierna på babysimvattnets kvalitet i Finland är bland de högsta i hela världen och vattnet i en babysimbassäng ska fylla de krav som social- och hälsovårdsministeriet ställer enligt förordning 315/2002. Tropiclandias servicepersonal kontrollerar vattnet regelbundet och badvattnets kvalitet kontrolleras även delvis av stadens hälsoinspektör med regelbundna vattenprover. De senaste vattenprovernas resultat finns att beskåda på väggen utanför badvaktens rum i Tropiclandias bassängavdelning.

Badvattnets är under babysimningen minst 32 grader. Det varma vattnet garanterar att man njuter av lekstunden och att babyerna trivs i vattnet. Flera faktorer påverkar vattnets renlighet bl.a. antalet bakterier. Babyns eventuella urinering i vattnet är omöjlig att upptäcka och undvika men ifall att det sker orsakar det inte någon infektionsrisk, eftersom babyns urin är sterilt. Flytande utsöndringar från exempelvis munnen innehåller inte heller en så hög halt av bakterier att vattnets kvalitet skulle påverkas av att de kommer ut i vattnet. Däremot sprids bakterier lätt i bassängvattnet ifall att en avföringsolycka skulle ske. Ifall att det skulle hända är det viktigt att agera snabbt och meddela om det skedde genast till babysiminstruktören, så att vi kan snabbt vidta åtgärder. Dessa händelser sker ändå ytterst sällan.

Varje badgäst påverkar kvalitén på badvattnet. Badgästerna orsakar den största belastningen på badvattnet vilket är en orsak till varför vi understryker hur viktigt det är att man tvättar sig omsorgsfullt i duschen innan man går i bassängen. Alla familjer som deltar i babysimningen och deras eventuella gäster förutsätts tvätta hela kroppen noggrant innan de går i bassängen. För babyernas del räcker det med att man tvättar baken. Instruktioner som berör tvättningen finner ni under rubriken “Simma rent”.

För att försäkra sig om en trygg babysimning är den personliga hygienen lika viktigt att sköta om såväl som att alla som deltar i babysimningen simmar ett friskt tillstånd. Läs mera om hälsorelaterade aspekter under rubriken “Hälsa”.

Utbildade instruktörer

Våra instruktörer är kunniga och professionella. De är utbildade inom simundervisning, att leda och instruera babysimning, första hjälpen och livräddning. Alla våra instruktörer har gått simlärarens grundkurs och baby- och familjesiminstruktörskurs genom Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund eller Folkhälsan. Vi är också utrustade och beredda på möjliga olyckshändelser och vår personal är utbildad i att agera i nödsituationer. För eventuella nödsituationer finns det en brand- och räddningsplan.

Informering

Vi arrangerar ett informationstillfälle enligt direktiv från FSL för alla de som deltar i nybörjargrupperna (Sjöstjärnorna) innan babysimkursen börjar. Se mera information om informationstillfället såsom tidpunkt och innehåll under rubriken “Informationstillfälle”.

Allmän säkerhet och renlighet

I omklädnings- och duschutrymmen finns det skäl till att röra sig försiktigt så att man inte faller och att en olycka sker. Speciella råd gällande babyernas säkerhet berör främst aktiviteter i bassängområdet. Det vore bra om babyerna transporterades i ett babyskyddoch banden bör vara fastsatta. För att undvika onödigt stressande är det bäst att man anländer till platsen i god tid.

De föräldrar som deltar i babysimningen ska se till att babyns syskon inte orsakar en farlig situation för sig själva eller andra genom att exempelvis springa. Största delen av olyckorna kan undvikas genom att man följer badställets allmänna regler. Av denna orsak är det bra om deltagarna i babysimningen bekantar sig med badställets ordningsregler och även följer dem, så att vi alla kan hjälpa till att upprätthålla en allmän säkerhet. Badplatsen ordningsregler hittar ni under rubriken “Bra att veta” (Tropiclandias hemsidas meny).

Vi kontrollerar renligheten systematiskt och regelbundet. Ifall att ni ser en nödsituation eller brister i renligheten, tvivla inte på att berätta det för vår personal. När ni deltar i babysimningen är det bra att ta i beaktande att egna barnvagnar som används utomhus inte fås ta i dusch- och bassängutrymmena av hygieniska skäl. Från badhusets reception kan ni låna barnvagnar som ämnade för att användas inomhus och de får användas fritt under babysimningen.

Allmänna instruktioner för familjer som deltar i babysimningen

Förberedelser inför babysimningen

Genom att förbereda sig väl inför babysimningen, underlättar man inledandet av babysimningen. På denna sida har vi samlat några instruktioner som handlar om hur ni kan förbereda er inför babysimningen.

 • Vänj er baby vid att vara vaken under den tid som babysimningen sker.
 • Konsultera rådgivningen eller en läkare, ifall att ni är osäkra på om babysimningen passa ert barn.
 • Vänj er hemma med att gå i duschen tillsammans med babyn.
 • Badvattnets temperatur är bra att gradvis sänkas till ca. 32 grader. Bada ert barn genom att lägga henne eller honom på rygg så att öronen täcks med vatten och håll hela kroppen i vattnet. Byt badpositioner nu som då. Förläng tiden ni badar sakta men säkert. När ni badar kan ni väta barnets ansikte med en våt hand. Det är bra om båda föräldrarna deltar i badandet av barnet hemma.
 • Försäkra er om att ert barns grundbehov är tryggade. Ge barnet mat ung. 1,5 timme innan simningen. Ett barn som är för mätt eller hungrigt njuter inte av simningen. Desto mer nöjt er baby är när simningen börjar, desto mer njuter han eller hon av att vara i vattnet.
 • Boka tillräckligt med tid för resan till badplatsen och till tvättningen.
 • Babyn ska använda simdräkt som är åtsittande kring låren. Det är frivilligt att använda badblöja.
 • Det vore bra om barnet transporterades i en säkerhetssits i dusch- och bassängutrymmena. Det lönar sig att skydda säkerhetssitsen med en frottéfilt av plast (fås till exempel i moderskapsförpackningen).
 • Ta med en tillräcklig stor handduk till bassängen, som barnet kan ha på sig när han eller hon väntar på sin simtur.
 • Ni observerar väl att vagnar som använts utomhus får av hygieniska skäl inte tas med i dusch- och bassängutrymmena.
 • Rör er lugnt och försiktigt i duschutrymmena och bassängavdelning för att undvika olyckor.

Hälsa

Var och en av oss kan inverka på spridningen av infektioner och därför är det viktigt att man är frisk när man deltar i babysimningen. Barn som lider av förkylning, hosta eller andra infektionssjukdomar får inte simma (t.ex. öroninflammation, urinvägsinfektion). Det är inte enbart viktigt för med barnets hälsa men också för andra simmare. Om ett barn eller en förälder blir sjuk är det bäst att låta en läkare bedöma när det är säkert att fortsätta simningen eftersom det inte finns några enhetliga råd som gäller alla typer av sjukdomsfall.

Öroninflammation är ett av de vanligaste besvären bland barn. Det är vanligt att föräldrar oroar sig för att babysimvattnet kan orsaka öroninflammation men så är inte fallet. Öroninflammation får sin början från en andningsinfektion varav infektionen sedan sprider sig till örongångarna och innerörat och orsakar där en infektion. Öroninflammation börjar alltså ”inifrån” och babysimvattnet kan inte orsaka inflammation. Ifall att ett barn som drabbats av förkylning deltar i simningen kan dock simningen skynda på en infektion och förvärra den genom att den sprids till öronen. Efter en öroninflammation eller om barnet har insatt plaströr i öronenger läkaren tillåtelse när det är säkert att fortsätta delta i babysimningen.

Ett annat vanligt hälsorelaterat problem som många föräldrar oroar sig för inför deltagandet i babysimningen, är hudutslag. Utslag utgör inte ett hinder för att delta i simningen, så länge som utslaget inte har ett öppet sår eller består av var. Ifall att huden är torr kan man smörja in sig med en vanlig hudkräm efter simningen och duschen. Smörj inte in ert barn innan ni går och simmar för det försvårar hanteringen av barnet i vattnet.

Föräldrar oroar sig också ofta för om barnet kan dricka för mycket bassängvatten under babysimningen och i synnerhet under dykningar. För att undvika att babyn dricker vattnet under babysimningen lär man ut säkra grundgrepp som föräldrarna kan använda och skär även ner på antalet dykningar. Den rekommenderade säkerhetsgränsen för dykningar är lätt att komma ihåg: så många dykningar per simgång som barnets ålder är i månader. Om en baby ska råka ut för vattenförgiftning skulle det bero på att han eller hon druckit vatten i mängden av två tuttflaskor på en väldigt kort tid. Under en halvtimmes simning hinner en baby inte dricka en så stor mängd vatten.

Ifall att ert barn lider av någon avvikelse i samband med födseln eller en kronisk sjukdom är det bäst att diskutera deltagande i babysimning med en läkare. Ni kommer väl ihåg att nämna eventuella sjukdomar hos babyn när ni anmäler er till babysimningen och att ni också meddelar babyinstruktören om saken när ni är i bassängen. Allmänt sett så passar babysim för alla, men när det gäller barn som lider är t.ex. hjärtfel eller någon annan sjukdom ska en läkare besluta om hur lämpligt det är att delta i babysimning. Det beslutet ska inte tas av babysimarrangören eller instruktören. Barn med speciella behov kan delta i babysimverksamhet ska alltid först få godkännande av en läkare som kan bedöma om det exempelvis är passandet att barnet dyker i vattnet. Vi konsulterar alltid beroende på möjligheterna en barnläkare eller fysioterapeut om den individuella handledningen av barn med speciella behov.

Simma rent

Alla familjer som deltar i babysimningen ska tvätta hela kroppen omsorgsfullt innan de går i bassängen. Babyerna behöver inte tvättas före simningen, men baken bör man ändå tvätta. Vissa hudområden såsom armhålorna och intimhygienen bör man fästa särskilt stor uppmärksamhet vid innan man går i bassängen. I huden på huvudet och håret finns många mikrober, så håret bör tvättas innan man går i vattnet. Det är också bra att binda fast långt hår efter att man har duschat. Ifall att ni av någon orsak inte vill väta ert hår, bör ni använda badmössa under simningen.

Kom ihåg att ta av er klockor, smycken etc. innan simningen på grund av att de samlar till sig döda hudceller. Döda hudceller lossnar sedan lätt i bassängen och samlar till sig bakterier. Temperaturen i bastun gör att döda hudceller också lätt lossnar från huden därför är det bäst att gå i bastun först efter simningen. Ni tvättar väl också bort smink innan ni går och simmar.

Ni ser väl också till att vänner och släktingar som gästar babysimningen följer de givna tvättråden. Vi vill ju alla att våra barn ska simma och dyka i rent vatten.

Det är förbjudet av simma när man är under påverkan av alkohol.

Det är bra att komma ihåg att babysimvattnet är precis lika rent som de personer som simmar i det.

Bra att veta

Babyn är individer och reagerar individuellt på olika stimulus. Vad som passar den ena, passar inte nödvändigtvis den andra. Jämför inte era barn med andra barn, men utbyt åsikter med andra föräldrar. Njut av ert barns unika egenskaper.

Barn utvecklas i olika takt, ge alltså ert barn möjlighet att utvecklas i ett tempo som passar henne eller honom. Det är viktigt att agera regelbundet och flexibelt. Allt sker på babyns villkor. Att vänja sig vid vatten sker stegvis precis som andra delar i barnets utveckling. Visa tålamod under ”lugna” perioder för att utvecklingen ska kunna framskrida.

Föräldrarna ska inte tävla sinsemellan om vems baby utvecklas snabbast. Att tävla med babyn bredvid tar bort glädjen i samspelet med det egna barnet.

I bassängen bör alla lyssna på babyernas vilja, ingen får tvingas till någonting eller utsättas för hård ansträngning. Låt er baby vila tillräckligt. Ifall att babyn har en ”dålig dag” tvivla inte på att avsluta simningen lite tidigare just den gången. Det viktiga är att simstundens meningsfullhet, inte simtidens längd.

Föräldrarna är ansvariga för sina egna barn under babysimningen och i omklädningsrummen, duschavdelningen och bassängavdelningen.

VARMT VÄLKOMNA TILL TROPICLANDIAS BABYSIM!

Volgende show: 13:30 uur - Dolfijnenshow
Just nu: Actueel weerbeeld als pictogram 22 °C